Zavolejte nám: +420 775 018 837

Antistatické podlahy

Vodivé podlahy – laicky známé spíše jako antistatické podlahy, jsou specifickým druhem podlah, jejichž cílem je zajistit odvod elektrostatického náboje z povrchu podlahy. A kde tento náboj vzniká? Jednoduše používáním Vaší podlahy – chůzí, pojezdem a pohybem.

Problém nastává ve chvíli, kdy je tento náboj nebezpečný pro Vaši výrobu, výrobky nebo zaměstnance a to tím, že poškodí výrobek, způsobí zranění zaměstnance nebo povede k výbuchu. Pokud máte tento typ citlivého provozu, tak jste na správném místě – antistatické podlahy od společnosti Atemit budou tím pravým řešením.

Nezáleží na tom, zda řešíte novostavbu nebo rekonstrukci – hravě si poradíme s obojím. Náš tým odborníků Vám doporučí a navrhne tu nejvhodnější podlahu. Váš provoz tak bude v bezpečí.

Typy antistatických prostředí

Antistatické podlahy nabízíme do dvou typů prostředí: elektrostatického – ESD (Electro Static Discharge = elektrostatický výboj) a výbušného – EX (Explosive). Jak v ESD, tak v EX prostředí je hrozícím nebezpečím vznik elektrostatického výboje. Vodivé podlahové povrchy zabraňují vzniku nekontrolovatelného elektrostatického náboje. V ESD prostředí zajišťují ochranu citlivých elektronických součástek, v EX prostředí zase ochranu provozu před výbuchem plynů, par a prachů.

Parametry našich podlahových systémů umíme nastavit tak, aby splňovaly požadavky, které vyplývají z norem upravujících tuto problematiku.

 

Normy a způsoby měření v ESD a EX prostředí

ESD a EX prostředí je regulováno rozdílnými normami a směrnicemi, jejichž dodržování je nezbytné pro ochranu zaměstnanců, výrobků i celého prostředí. Měření antistatických vlastností vyplývající z těchto norem je tedy nutné posuzovat odděleně.

ESD prostředí

EN 61340-5-1 je hlavní norma zabývající se úpravou ESD prostředí. Tato norma stanovuje veškeré požadavky na všechny důležité komponenty pro ESD – ochranné zóny.

Požadavek na zemnící odpor podlahy v ESD prostředí je <109 Ω. Pokud je personál uzemněn (systém bota/podlaha), maximální produkované napětí těla musí být <100 V a celkový odpor podlah <109 Ω.

Metody měření jsou pak upraveny normami EN 61340-4-1 (346440) a EN 61340-4-5.

Zjistit Více
Měření dle EN 61340-4-1 (346440)
Měření dle EN 61340-4-5

Měření dle EN 61340-4-1 (346440)

Tato metoda měření elektrického odporu se používá jak pro ESD, tak pro EX prostředí.

Měření rezistence k zemi (Rg)

Při měření odporu touto metodou se posuzuje pouze podlaha, nikoliv celý systém (osoba/obuv/podlaha). Měření se provádí pomocí aparatury měřiče velkých rezistencí nebo jiným vhodným přístrojem.

K měření se používá válcová kovová elektroda se svorkami pro připojení k měřící aparatuře. Při měření odporu na instalovaných podlahách se měřící elektroda umístí na povrch podlahové krytiny a přístroj pro měření odporu se připojí k elektrodě a k uzemnění budovy nebo jinému vhodnému uzemňovacímu bodu. Na každých 100 m2 musí být provedeno alespoň jedno měření.

Měření dle EN 61340-4-5

Jedná se o metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou. Při využití této metody se posuzuje celý systém (osoba/obuv/podlaha), nikoliv pouze podlaha. Měří se zemnící odpor (v Ohmech) a elektrostatický náboj osob (ve Voltech).

Měření zemnícího odporu v kombinaci osoba – obuv –podlaha (Rg sys)

K měření elektrického odporu se využívá stejnosměrný měřič rezistence (Ohmmetr) nebo kombinace stejnosměrného napájecího zdroje a měřiče proudu v uspořádání pro měření rezistence s přesností +/- 10 %.

Záporný přívod se připojí k aparatuře pro měření rezistence na uzemnitelný bod zkoušené podlahové krytiny (laboratorní zkoušky) nebo k zemi. Osoba provádějící měření se postaví oběma nohama na zkoušenou podlahovou krytinu a pevně uchopí do ruky elektrodu. Měření na instalovaných podlahách se opakuje alespoň pětkrát na každých 500 m2.

Měření elektrostatického náboje osob (Walking test)

Pro měření elektrostatického náboje na těle osoby je potřeba elektrostatický voltmetr, elektroda, kterou drží testující v ruce a zapisovač. Osoba, která test provádí, drží elektrodu připojenou k voltmetru v ruce a poté se krátce dotkne uzemňovacího bodu, aby se vynulovalo napětí. Poté se prochází po podlaze (nesmí botami po podlaze sunout – výška podrážky od podlahy by měla být cca 50–80 mm). Měření je dokončeno v okamžiku, kdy napětí přestane růst nebo po 60 sekundách chůze. Na instalovaných podlahách se měření musí provést alespoň pětkrát na 500 m2 pro každý materiál podlahové krytiny.

EX prostředí

Problematika EX prostředí je upravena normou ČSN IEC/TR (61340-1) a technickými pravidly pro nebezpečné látky TRGS 727.

Požadavek na zemnící odpor podlahy v EX prostředí je <106ꭥ.

Konkrétní norma pro měření není stanovena, nejčastěji se tedy využívá norma EN 1081 + A1 (917866) nebo norma EN 61340-4-1.

Zjistit Více
Měření dle EN 61340-4-1 (346440)
Měření dle EN 1081 + A1 (917866)

Měření dle EN 61340-4-1 (346440)

Tato metoda měření elektrického odporu se používá jak pro ESD, tak pro EX prostředí.

Měření rezistence k zemi (Rg)

Při měření odporu touto metodou se posuzuje pouze podlaha, nikoliv celý systém (osoba/obuv/podlaha).

Měření se provádí pomocí aparatury měřiče velkých rezistencí nebo jiným vhodným přístrojem.

K měření se používá válcová kovová elektroda se svorkami pro připojení k měřící aparatuře. Při měření odporu na instalovaných podlahách se měřící elektroda umístí na povrch podlahové krytiny a přístroj pro měření odporu se připojí k elektrodě a k uzemnění budovy nebo jinému vhodnému uzemňovacímu bodu.

Na každých 100 m2 musí být provedeno alespoň jedno měření.

Měření dle EN 1081 + A1 (917866)

Tato metoda vychází z normy popisující stanovení elektrického odporu pro pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny.

Měření elektrického odporu pomocí tříbodové elektrody

Jedná se o běžnou normu měření související s technickými pravidly pro nebezpečné látky (TRGS 727).

Elektrický odpor podlahy se měří mezi povrchovou elektrodou a zemí. K měření je využívána tzv. tříbodová elektroda. Tato elektroda se umístí na podlahu a připojí se k měřiči odporu. Poté se měřič připojí k zemi a na třínožkovou elektrodu se aplikuje zatížení minimální silou (F) = 300 N (toho lze dosáhnout pomocí tělesné hmotnosti osoby) a zapojí se napětí. Odečte se hodnota odporu po 10 až 15 sekundách po zapojení. Tento postup se opakuje alespoň jedenkrát na každých 100 m2.

Důsledky elektrostatických výbojů

Zajímá Vás více problematika týkající se důsledků elektrostatických výbojů a ochrany před nimi? ZJISTIT VÍCE

Potřebujete vědět více?
Využijte možnost nezávazné kalkulace

Zadejte podrobnosti o zvažovaném projektu podlah a nechte si vytvořit nezávaznou kalkulaci zdarma:


  Tento web je chráněn službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí a Smluvní podmínky.

  Sjednejte si schůzku

   Tento web je chráněn službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí a Smluvní podmínky.

   ATEMIT, s.r.o.
   Olomoucká 1181/89
   627 00 Brno