Zavolejte nám: +420 775 018 837

Statická elektřina a výboj

Pojmem statická elektřina se označuje nashromáždění elektrického náboje na povrchu různých objektů. Statický náboj pak vzniká tím, že spolu dva objekty přicházejí do kontaktu (např. třením či opakovaným přibližováním/oddalováním). Každého z nás může statická elektřina potrápit v každodenním životě – jako příklad můžeme uvést elektrizování vlasů při svlékání svetru nebo případ, když „dostaneme ránu“ při dotknutí se nějaké věci nebo osoby.

Důsledky elektrostatických výbojů v ESD prostředí

Elektrostatický výboj je největším hrozícím nebezpečím v ESD prostředí. Mnoha úkony, které děláme denně, se může elektrostatický náboj nahromadit na lidském těle a následně znehodnotit citlivé elektronické součástky.

Kdy dochází k poškození výbojem?
Typy poškození součástek
Zajištění ochrany v ESD prostředí

Kdy dochází k poškození výbojem?

 • Subjekt nabitý elektrostatickým nábojem se přiblíží k součástce ESDS (Electrostativ Discharge Sensitive) na vzdálenost menší než 30 cm.
 • Součástka ESDS přijde do přímého kontaktu s velmi vodivým povrchem, který je vystaven elektrostatickému poli.
 • Nabitá součástka ESDS přijde do kontaktu s vodivým povrchem, který se nachází na odlišném elektrickém potenciálu. Tento povrch může nebo nemusí být uzemněn.

Výboj může mít na svědomí velmi vysoký podíl zmetků ve výrobě a velké finanční ztráty, proto je důležité klást na ESD ochranu patřičný důraz. Navíc vývojem mikroelektroniky se elektronické součástky neustále zmenšují, což má za následek zvýšenou citlivost na elektrostatický výboj – menší velikost přístrojů znamená menší vzdálenosti mezi izolátory a vodiči. Škody, které mohou vzniknout na těchto materiálech, jsou neviditelné a způsobují problémy ještě předtím, než si něčeho všimneme.

Typy poškození součástek: 

 • Katastrofální chyba – zařízení je fyzicky poškozeno a nefunguje. Tuto chybu lze rozeznat ihned po vzniku a je ji možné odstranit.
 • Latentní chyba – zařízení je poškozeno, ale dočasně funguje tak, jak má, a proto nedokážeme toto poškození ihned zaznamenat. Po čase ale dochází k částečné nebo úplné nefunkčnosti. Tyto chyby se velmi obtížně odhalují a přináší tak poměrně velké ekonomické ztráty.

Zajištění ochrany v ESD prostředí

V ESD prostředí je tak potřeba zajistit ochranu všech zmiňovaných elektronických zařízení. Pracoviště, které je elektrostaticky chráněno, se nazývá EPA prostor (Electronic Protected Area = elektrostaticky chráněná zóna). Součástí této ochrany jsou různé ochranné ESD prostředky – obuv, oděv, stoly, náramky, vozíky, přístroje a samozřejmě i podlaha splňující speciální požadavky na uzemnění. Optimální ochrany celého ESD pracoviště dosáhneme kombinací více ochranných prostředků, přičemž podlaze se přisuzuje mimořádný význam, protože dokáže odvést všechny generované náboje do země. Zjistit více

Legenda
 1. Pracovní povrch
 2. Ionizátor
 3. Regál s uzemněným povrchem
 4. ESD stroj
 5. Sezení s možností uzemnění
 6. Pracovní povrch
 7. EPA štít
 8. ESD přihrádky
 9. ESD oděv
 10. Uzemňovací ESD zástrčka
 11. Přípojný bod uzemnění EBP
 12. Zemnící náramek
 13. Zkušební přístroj obuvi musí ležet mimo EPA
 14. Zkušební přístroj pro zemnící náramky musí ležet mimo EPA
 15. Elektroda pro testování obuvi, náramků a kabelů
 16. EPA uzemnění
 17. ESD podlaha
 18. Uzemnění schopný povrch
 19. Přípojný bod uzemnění vozíku
 20. Uzemnění schopná kolečka
 21. ESD obuv
 22. ESD oděv

Důsledky elektrostatických výbojů v EX prostředí

Než přistoupíte k zabezpečení Vašich prostorů proti výbuchu, je nutné nejdříve určit míru nebezpečí a typ výbušného prostředí. Podle toho pak můžete přistoupit k různým typům ochrany proti výbuchu.

Prostory s nebezpečím výbuchu plynů a par
Prostory s nebezpečím výbuchu prachu
Proč k výbuchu dochází a jak se před ním chránit?
Zajištění ochrany v EX prostředí

Prostory s nebezpečím výbuchu plynů a par

V těchto prostorách může nastat situace, kdy se v prostředí vyskytuje výbušná směs plynu se vzduchem (tato situace může být i trvale přítomna). K tomuto dochází převážně v chemickém a petrochemickém průmyslu. Na základě toho, jaké vzniká v prostorách riziko, rozlišujeme 3 zóny:

 • Zóna 0 – výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu.
 • Zóna 1 – vznik výbušné atmosféry je pravděpodobný.
 • Zóna 2 – vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný.

Prostory s nebezpečím výbuchu prachu

V těchto prostorech může nastat situace, kdy se v prostředí vyskytuje oblak zvířeného hořlavého prachu. Objevuje se převážně v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Opět zde rozlišujeme 3 zóny, jen s jiným číselným označením:

 • Zóna 20 – výbušná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhou dobu.
 • Zóna 21 – vznik výbušné atmosféry je pravděpodobný.
 • Zóna 22 – vznik výbušné atmosféry není pravděpodobný.

Proč k výbuchu dochází a jak se před ním chránit?

Výbuch může být zapříčiněn jiskrou nebo stykem těkavý látek s horkým povrchem. Je bezpodmínečně nutné zajistit v provozu nejvyšší možnou ochranu před možností výbuchu, a to v první řadě minimalizací koncentrace těkavých látek a zamezení jejich styku se zdrojem výbuchu. Tímto zdrojem může být jiskra, horký povrch, plamen, sluneční záření nebo tření.

Zajištění ochrany v EX prostředí

K základním ochranným opatřením se v EX prostředí řadí:

 • Používání elektrických zařízení uzpůsobených speciálně do výbušného (EX) prostředí
  • Je nutné používat certifikované zařízení pro EX prostředí. V běžně používaných elektrických zařízeních se tvoří nespočet neznatelný jisker, které nevidíme, ale mohou vést k výbuchu. Rovněž je ohrožující i teplota tohoto zařízení.
 • Odvětrávání a eliminace prachu z povrchů
  • Odvětrávání je nutné zabezpečit pomocí odsavačů a ventilátorů s potřebnou EX certifikací. Prach je třeba pravidelně důkladně uklízet a vysávat.
 • Používání speciálních podlah
  • Pro bezpečí v EX prostředí je nezbytností antistatická varianta podlahy, která splňuje speciální požadavky na zemnící odpor podlahy. Zjistit více. 
Legenda
 1. Tank na chemikálie do EX prostředí
 2. Vypínač do EX prostředí
 3. IBC kontejner
 4. Ventilátor do EX prostředí
 5. Svítidlo do EX prostředí
 6. Manipulační vozík do EX prostředí
 7. Zásuvka do EX prostředí
 8. Rozvaděče, transformátory do EX prostředí
 9. Váha do EX prostředí
 10. Uzemnění

Sjednejte si schůzku

  Tento web je chráněn službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí a Smluvní podmínky.

  ATEMIT, s.r.o.
  Olomoucká 1181/89
  627 00 Brno