Zavolejte nám: +420 775 018 837

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti ATEMIT je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost ATEMIT (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností ATEMIT a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost ATEMIT tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.


KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Za zpracování údajů odpovídá společnost ATEMIT s.r.o. se sídlem Olomoucká 1181/89, Brno 62700, DIČ: CZ26888823, telefon 00420 541 241 567, mail: atemit@atemit.cz


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Společnost ATEMIT může shromažďovat následující osobní údaje obchodních partnerů, případně uživatelů z webové stránky ATEMIT: jméno, e-mailovou adresu, obchodní společnost, pro kterou pracuje, její poštovní adresu, telefonní číslo, funkci a oborové zaměření.

Společnost ATEMIT také shromažďuje informace související s Vaším chováním na webu a Vašimi interakcemi s firmou.

Všechny osobní údaje, které společnost ATEMIT shromažďuje, jsou získány od zainteresovaného, kromě kontaktních údajů, které mohou být poskytnuty kolegy zainteresovaného.


ZA JAKÝMI ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje zainteresovaného budou zpracovány za těmito účely:

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.


JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost ATEMIT uchovává osobní údaje pouze po dobu přiměřeně nutnou, s přihlédnutím k potřebám reagovat na vzniklé problémy a jejich řešení a plnění požadavků v souvisejících právních předpisech. To znamená, že může uchovávat osobní údaje po dobu přiměřeně nutnou, a to i poté, co zainteresovaný přestane používat služby společnosti ATEMIT, nebo poté, co přestane používat web.


KOMU MŮŽEME POSKYTOVAT ÚDAJE?

Veřejné a státní správě a veřejným organizacím, pokud to vyžadují předpisy daňové, pracovní, o sociálním zabezpečení nebo jakékoli jiné související.

Společnost ATEMIT v žádném případě neprodává údaje zákazníků třetím stranám a ani žádné údaje nenakupuje.


JAK CHRÁNÍ SPOLEČNOST ATEMIT OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost ATEMIT prohlašuje, že přijala veškerá nebytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a integrity osobních údajů, které zpracovává, a také k zabránění ztrátě, změnám a/nebo přístupu neoprávněným třetím stranám.


JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte následující práva, která můžete uplatnit na e-mailové adrese atemit@atemit.cz: 

Sjednejte si schůzku

    Tento web je chráněn službou reCAPTCHA. Ochrana soukromí a Smluvní podmínky.

    ATEMIT, s.r.o.
    Olomoucká 1181/89
    627 00 Brno